Meet hívás és az Üzleti email: info@blackpanther.hu

A harc folytatódik! – Nyílt levél az Ombudsmannak a magyar független IT. oktatásért

blackPanther Projekt Egyéb, Fekete tükör, közlemények, Oktatás, Sajtóhír A harc folytatódik! – Nyílt levél az Ombudsmannak a magyar független IT. oktatásért

Egyéb Fekete tükör közlemények Oktatás Sajtóhír

A harc folytatódik! – Nyílt levél az Ombudsmannak a magyar független IT. oktatásért

Szerző: Adminisztrátor

Engedjétek meg nekem, hogy ezt a bejegyzést egy kis összefoglalóval kezdjem, hiszen jelenleg is vannak Magyarországon szabad szoftveres civil szervezetek – voltak régen is -, akiknek a céljuk az alternatív megoldások elterjesztése, népszerűsítése lenne, legalábbis ezt mondják magukról.  De tudjuk, láttuk, hogy nagyon szerettek állami felkérésre dolgozni, amivel a baj csak az, hogy amikor a zsíros állami támogatások megszűntek, akkor szépen ezek a szervezetek is eltűntek a pénzzel együtt. Mit csináltak? Semmit! Ja, bocsánat, elfordították a fejüket akkor is amikor 10 éve az APEH készült beásni magát a Microsoft-ba. Hol maradtak az elvek? Hol vannak a célok? Pénz nélkül ugye már nem volt akkora jelentősége ezeknek.

De nézzük egy pillanatra a még létező szervezeteket, most ők mit csinálnak? Hát ugyanazt! Minden amit láttok csak egy kirakat, jól össze van drótozva, mindenki mindenkivel. Nekünk is fél év volt mire kibogoztuk, hogy “ki kivel van”. Az már csak egy költői kérdés, hogy  vajon miért tűrik, hogy a diákok az iskolában Windows 95-t tanuljanak még 2017-ben is?!  Mi tudjuk a választ, hiszen egyes szervezetek prominens személyei a kormányzatba is  bedolgozták magukat, azok a cégek akik az állami pénzekre utaznak, pénzelik (támogatják) a civil szervezetek működését, a civil szervezet meg majd javasolja a vállalatot. De ez egy külön cikk lesz majd, mikor az egész “opensource-mutyiról” lerántjuk a leplet, éppen ezért jelen felállásban még mindig nem kívánunk csatlakozni egyik ilyen szervezethez sem. Így tettünk az elmúlt 1,5 évtizedben is, ezért is tudtunk függetlenek, pártatlanok és racionálisak maradni és egyáltalán fennmaradni.

Az informatikai oktatás siralmas helyzetéért a működő  szervezetek is felelősek. Könnyű pénzért feladták a küldetésüket és homokba dugják fejüket.

Mivel a jelen elemi és felnőtt oktatási rendszer a Microsoft termékeken kívül minden mást kirekeszt, az általunk fejlesztett rendszert és ezáltal minden egyéb alternatív technológiai megoldást is, mi most elkezdjük és megtesszük a szükséges lépéseket, hogy ezen változtassunk. Nekünk így megvan a jogalapunk arra, hogy akár perre is vigyük az ügyet, de változás kell. Félreértés ne legyen, nem most kezdjük – mert már több mint egy évtizede csináljuk –, hanem most fogjuk befejezni! Az elmúlt egy évtized alatt csak érdekellentétekkel, strómanokkal, korlátokkal és hazudozásokkal találtuk szembe magunkat. A tavalyi első sokk akkor ért miután több találkozón is arról tájékoztattak az “illetékesek”, hogy az oktatási rendszer fejlesztésében résztvevők már-már fenyegetve érzik magukat, azon változtatni nem mernek, pedig a szándék meg lenne részükről sőt, egyet is értettek azzal, hogy sürgős változásra van szükség. Így mi most lépünk egyet előre, és ezzel a nyílt levéllel szólítjuk meg az oktatásért felelős szerveket, hogy haladéktalanul szüntessék be a jogsértő magatartásukat és kezdeményezzék a változást sürgető reformokat.

(Felhívás! Amennyiben Ön is hasonlót tapasztal, kérem vegye fel velünk  a kapcsolatot, akár név nélkül is.)

Tisztelt Ombudsman Hivatal!

A magyar fejlesztésű, ingyenes blackPanther OS GNU/Linux disztribúció fejlesztői és közreműködői egyhangú egyetértése után, és az ő nevükben is,

PANASSZAL 

élek az Informatikai oktatási-rendszer – és a felelős hivatalok – szándékos, tudatos és több mint egy évtizede tartó diszkriminációja miatt. Kérem az ügyet, a magyar informatikai oktatás jogszerűségét, helyzetét, körültekintően kivizsgálni szíveskedjenek, a jövő nemzedék érdekeire való különös tekintettel.

A panaszunk részletes ismertetése:

Még tavaly fordultam újra az oktatási rendszert koordináló személyekhez, majd az Oktatási Hivatalhoz, hogy változásokat javasoljunk, eszközöljünk az oktatási rendszerben, mivel a jelenlegi rendszer rossz, diszkriminatív és átfogó informatikai ismeret megszerzésére teljesen alkalmatlan. Napjainkban is az oktatás kizárólag egy külföldi nagyvállalat, a Microsoft termékeinek célirányos betanításáról szól, ami teljes mértékben kirekeszt minden egyéb informatikai megoldást, a mi esetünkben konkrétan az ingyenes, már 15. éve létező magyar alternatív operációs rendszerünket, és természetesen minden más  – akár ehhez kapcsolódó vagy hasonló – lehetséges informatikai megoldást is.

A jelen oktatás egyáltalán nem szól másról mint – egy külföldi vállalat célirányos szoftverképzéséről – ami már az általános iskolában megalapozza a felnőtté váló diákok Microsoft-termékfüggőségét, ezért a jövőben majd -ha választani is akarnának – már nem tudnak majd mást választani, mert a több éven keresztül tartó átfogó, kizárólag egy multinacionális vállalat termékeire fókuszáló szoftverképzésben volt csak részük. Többször bíráltuk az oktatási anyagokat, amelyek újra az amerikai gyártó termékét propagálja, illetve az általános iskolai anyag annyira minőségen aluli és elhanyagolt, hogy abban még mindig a Windows 95 található meg, mint az aktuális tananyag.

A panaszunk összefoglalva:

Elfogadhatatlannak, törvénytelennek és diszkriminatívnak tartjuk, hogy:

 • már az általános iskolákban elkezdődik és magasabb szinteken is folyatódik a demagóg módon “informatikának” titulált célirányos  Microsoft-termékképzés
 • nincs azonos és egyenlő óraszámú, sem elméleti, sem gyakorlati képzés más informatikai – főleg a magyar – megoldásokról (itt megjegyezném, hogy nem a magyarul is elérhető megoldásokról beszélünk)
 • az általános iskolai “Informatikai képzés” külföldi gyártó(k) termékismereteiben, szisztematikus begyakorlásában és használatában merül ki
 • elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a felnőttképzésben is (pl.: OKJ) a Microsoft termékképzésben kell részt vennie a tanulóknak “Informatikai képzés” címen.
 • hogy bárkinek is egy – vagy több – külföldi gyártó kereskedelmi termékéből, annak használatából kelljen vizsgáznia, és nem átfogó valódi informatikai ismeretből (alapvető műveletek, látottak használata és alkalmazása, egérhasználat, problémamegoldás, stb)
 • az iskolák megkövetelik, hogy az informatikai házifeladatok elvégzéséhez a diákok otthonukba is rendelkezzenek Microsoft termékekkel, mert a képzés csak a Microsoft termékeire fókuszál
 • hogy az informatikát oktató tanároknak – akik szintén Microsoft termékképzésben részesültek – nem kötelező egy valódi “Informatikai ismeret” megszerzése, saját maguk utóképzése
 • /amiért a felhasználóink külön panaszkodnak/ az oktatási rendszer belekényszeríti a diákokat, családokat – a Microsoft Windows magas hardverigényei miatt -, hogy új PC-t vásároljanak holott akár a 10 éves gépek is teljesen megfelelnének tanulási, oktatási és mindennapi célra is, a magyar családoknak pedig nem kell ilyen többletköltség, főleg, hogy nincs is rá szükségük
 • egyes esetekben a családok vagy megvásárolják a Microsoft szoftver-termékeit vagy illegális szoftver használatba kényszerítik azokat, ezzel pedig még jobban bebetonozza az amerikai gyártót az oktatási rendszerbe, teljes és elválaszthatatlan függőségeket eredményezve
 • az oktatási rendszer az intézményeket is belekényszeríti, hogy a Microsoft termékeinek megfelelő hardvereket vásároljanak, így pazarolnak el milliárdokat
 • az oktatás eredményeként elért “informatikai” értékelések, vizsgák nem fedik a tényleges informatikai tudást, azok kizárólag a Microsoft termékek használatára korlátozódik – vagyis ide butítja le a tanulókat -, így a kapott informatikai jegyek valótlannak tekinthetők, hiszen a legtöbb esetben az alap számítógép kezelési tudás is hiányzik
 • a diszkrimináció más terülteket is érint – közvetlen visszajelzések alapján -, mégpedig az informatikai angol szakkönyvek kizárólag Microsoft termékek megismertetésével, azokon futó vagy futtatható szoftverek, vagy Microsoft által szoftveresen támogatott hardveres megoldások és technológiák megismertetésére fókuszál, ezzel kényszeríti bele a tanárokat a Microsoft termékek használatába

A jelen oktatási rendszer drasztikusan hozzájárul a Microsoft – és más multinacionális vállalat – piaci fölényéhez, terjeszkedéséhez, amelyben egyébként több kormányközeli cég is érdekelt, és egy maréknyi oligarchia által koordinált.

Jelen pillanatban is a magyar oktatási rendszert a Microsoft és más külföldi nagyvállalat is arra használja, hogy mind a jövőbéli vásárlóit, mind pedig a saját termékét előtérbe helyező szakembereit, illetve a saját termékének oktatóit, tanárait kitermeltesse, és mindezt az oktatási rendszerünk által teheti meg. Tűrhetetlen állapotokat, súlyos ok, okozati összefüggéseket, termékfüggőséget eredményez a jövőre nézve amire maga az Oktatási Hivatal kimutatása is bizonyíték, ugyanis:

Bár az érettségihez választható más operációs rendszer is, az oktatási hivataltól megkapott kimutatás szomorú képet fest, mert a több ezer érettségizőből a vizsgáihoz 6db azaz hat diák választotta az elérhető alternatív rendszerek egyikét. Ez pedig súlyos képet fest, és egyértelműen igazolja is a katasztrofális helyzetet az IT képzésben.  Bár álláspontunk szerint az Oktatási Hivatal is jogszerűtlenül jár el, amikor külföldi multinacionális vállalatok termékeire korlátozza a tanulható rendszereket, erre majd később, egy másik eljárásban térnénk ki külön és részletesen.

Álláspontunk szerint a jelen oktatási rendszer egy olyan súlyos termékfüggőséget és korlátozott informatikai ismereteket eredményez – és alapoz meg nagyon fiatal korban –, amely aztán kihat a felhasználói és a vásárlói szokásokra is. A hiányos, erősen egyetlen termékre korlátozott ismereteik miatt megkérdőjeleződik minden egyéb alternatív technológia létjogosultsága, hiszen a diákok meg vannak fosztva attól, hogy bármi mást megtapasztaljanak, megismerhessenek. A vállalkozási jog gyakorlására is közvetlen hatása van az oktatási rendszernek, hiszen ilyen torz informatikai képpel a felhasználók fel sem tudják mérni, hogy milyen lehetőségeik lennének, továbbá lehetetlenné teszi bármilyen más termék tisztességes piaci viszonyát ami nem kapcsolódik a Microsoft platformhoz. De úgy gondolom ez már a Gazdasági Versenyhivatal és az Alkotmánybíróság  – szükség esetén Strasbourg – hatásköre lesz.

Kérjük tisztelettel, hogy ezen esetet vizsgálják meg és állapítsák meg a jogsértést.

Célunk egy részrehajlás nélküli független – egyetlen multinacionális vállalatától sem függő – IT oktatási rendszer elérése, ahol kirekesztés és diszkrimináció nélkül lehet jelen minden nagy múltú, elsősorban magyar informatikai megoldás is, természetesen a külföldiek mellett, egyenlő óraszámmal.

Maradok Tisztelettel:

Barcza Károly
a magyar blackPanther OS projekt vezetője
info @ blackpanther.hu

Amennyiben a felelős szervek nem teszik meg a szükséges lépéseket a jelen diszkriminatív helyzet megoldására, akkor közleményben fogjuk felszólítani az oktatási intézményeket, tanárokat és a diákokat is, hogy tagadják meg a feladatok elvégzését, vizsgákat egy amerikai multinacionális vállalat termékén, és természetesen a jogvédelem kialakításában is segítségükre leszünk!


Besorolva mint , , , ,

Hozzászólások lezárva

Megújult márkaoldalunk a Facebook-on! Hírekkel, értesítésekkel, különlegességekkel..

Látogatás oda

Error: Please enter a valid email address

Error: Invalid email

Error: Please enter your first name

Error: Please enter your last name

Error: Please enter a username

Error: Please enter a password

Error: Please confirm your password

Error: Password and password confirmation do not match