Skype: blackpanther.hu info@blackpanther.hu

Hasznos parancsok

Hasznos parancsok

Hasznos parancsok

Szerző: Adminisztrátor

Parancs Leírás
lynx -dump -width=1000 \

http://www.pixelbeat.org/cmdline.html > cmdline.txt

weboldal mentése szöveges formában
apropos szó ‘szó’-hoz kapcsolódó parancsok
gpg -c fájl fájl titkosítása
gpg fájl.gpg fájl dekódolása
look szó gyors keresés a szótárban
grep –color szó /usr/share/dict/words ‘szó’ kiemelése a szótárban
nice parancs parancs futtatása alacsony prioritással
renice 19 -p $$ shell szkript futtatása alacsony prioritással. Hasznos lehet nem interaktív szkriptek esetén.
echo ‘wget url’ | at 01:00 url mentése reggel 1 órakor az aktuális könyvtárba
echo “mail -s ‘indul a vonat’ P@draigBrady.com < /dev/null” |\

at 17:45

email emlékeztetõ
printf “%’d\n” 1234 szám kiírása ezres csoportosításban a helyi beállításoknak megfelelõen (pl.: 1.234)
echo “I live in locale territory helyi beállításokat adja meg (nyelv, karakterkészlet, stb.)
watch -n1 ‘cat /proc/interrupts’ adatok változásának figyelése folyamatosan
time command mennyi ideig tartott a parancs futtatása
alias hd=’od -Ax -tx1z -v’ hexa aliasz
which parancs parancs teljes elérési útja
ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNS 9 oszlopban listázza az /usr/bin tartalmát
touch -c -t 0304050607 fájl fájl módosításának idejét állítja (YYMMDDhhmm formában)
pstree -hlp folyamatok hierarchiája
lsof /könyvtár/fájl folyamat ami a fájlt használja
grep ‘processor’ /proc/cpuinfo | wc -l sorok száma (megj: wc -l adja meg a grep-el keresett kifejezés[processor] elõfordulását adott szövegben[/proc/cpuinfo])
Lemezterület
ls -lSr fájlok mutatása legnagyobbat a legvégén
du -sh fájl/könyvtár a fájl vagy könyvtár által elfoglalt helyet mutatja. Lásd még: dutop
df -h szabad lemezterület
df -i szabad inode-ok
fdisk -l lemezpartíciók mérete (root-ként futtatva)
Könyvtár mûveletek
cd – elõzõ könyvtárba lép vissza
cd felhasználó home könyvtárába lép
(cd könyvtar && parancs) belép a könyvtárba, végrehajtja a parancsot és visszalép az aktuális könyvtárba
pushd . aktuális könyvtárat tárolja, így popd-vel vissza lehet lépni
CD
gzip < /dev/cdrom > cdrom.iso.gz másolat készítés adat cd-rõl tömörítve
mkisofs -r könyvtár | gzip > cdrom.iso.gz cd képfájl készítése adott könyvtárról
mount -oloop cdrom.iso /mnt/könyvtár cd képfájl felcsatolása a /mnt/könyvtár -ba (szerkesztésre is)
gzip -dc cdrom.iso.gz | cdrecord dev=0,0,0 – cd kép írása
cdparanoia -B audio trackek másolása wav fájlokba az aktuális könyvtárba
cdrecord dev=0,0,0 -audio *.wav aktuális könyvtárban található wav-okból audio CD készítése
oggenc –tracknum=’track’ track.cdda.wav -o ‘track.ogg’ ogg fájl készítése wav fájlból
Archívumok
tar c könyvtár/ | bzip2 > könyvtár.tar.bz2 könyvtár tömörítése
bzip2 -dc könyvtár.tar.bz2 | tar x archívum kicsomagolása
tar c könyvtár/ | gzip | gpg -c |
ssh felhasználó@távoli_gép ‘dd of=könyvtár.tar.gz.gpg’
titkosított másolat készítése a könyvtárról távoli számítógépre
find könyvtár/ -name ‘*.png’ | xargs tar rf könyvtár.tar a könyvtárban található *.png fájlok tömörítése (rekurzív)
( tar c /másolandó/könyvtár ) | \

( cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x )

/másolandó/könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) /ahova/másolni/akarod/
( cd /másolandó/ && tar c . ) | \

( cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x )

/másolandó/könyvtár tartalmának másolása (jogosultságokkal együtt) /ahova/másolni/akarod/
( tar c /másolandó/könyvtár ) |\
ssh -C felhasználó@távoli_gép \’cd /ahova/másolni/akarod/ && tar x’
/másolandó/könyvtár másolása (jogosultságokkal együtt) távoli gép /ahova/másolni/akarod/ könyvtárába
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip |
ssh felhasználó@távoli_gép ‘dd of=hda.gz’
merevlemez mentése távoli gépre
rsync (Használd a –dry-run opciót teszteléshez)
rsync -P rsync://rsync.server.com/elérési/út/fájl fájl csak a megváltozott fájlok letöltése.
rsync –bwlimit=1000 fájlból fájlba helyi másolat készítése rate limit-tel. I/O mûveleteknél néha jól jön.
rsync -az -e ssh –delete \

~/publikus_oldal/ remote.com:’~/publikus_oldal’

web oldal tükrözése (tömörített rsync-el titkosított ssh kapcsolaton keresztül)
rsync -auz -e ssh távoligép.hu:/könyvtár/ . &&
rsync -auz -e ssh . távoligép.hu:/könyvtár/
aktuális könyvtár szinkronizálása távolival
Fájl keresés
alias l=’ls -l –color=auto’ gyors könyvtár lista
ls -lrt fájlok listázása dátum szerint
find -name ‘*.[ch]’ | xargs grep -E ‘kifejezés’ *.c és *.h fájlokban ‘kifejezés’ keresése az aktuális könyvtárban rekurzívan
find -type f | xargs grep -E ‘kifejezés’ összes fájlban ‘kifejezés’-t keresi az aktuális könyvtárban rekurzívan
find -type f -maxdepth 1 | xargs grep -E ‘kifejezés’ összes fájlban ‘kifejezés’-t keresi az aktuális könyvtárban
find -type f ! -perm -444 mindenki számára nem olvasható fájlok keresése (web oldalaknál hasznos)
find -type d ! -perm -111 mindenki számára nem elérhetõ könyvtárak keresése (web oldalaknál hasznos)
locate -r ‘fájl[^/]*\.txt’ a ‘fájl’ kifejezés keresése a fájlnevekben a *fájl*.txt-hez hasonlóan.
Naptár
cal -3 naptár (aktuális +/- 1 hónap)
date –date=’25 Dec’ +%A milyen napra esik a Karácsony ebben az évben
date –date ‘1970-01-01 UTC 130204800 seconds’ másodpercek átváltása dátumtól számítva
TZ=’America/Los_Angeles’ date mennyi az idõ a USA nyugati partján (tzselect szükséges a TZ használatához)

Hálózat

(megjegyzés: ifconfig, route, mii-tool, nslookup parancsok elavultak)

ip link show hálózati eszközök
ethtool interface eszközök állapota
ip link set dev eth0 name wan eth0 átnevezése wan-ra
ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0 ip és maszk(255.255.255.0) megadása
ip link set dev interface up eszköz fel (vagy le) kapcsolása
ip route add default via 1.2.3.254 alap átjáró állítása 1.2.3.254-re
host hosztnév ip címbõl hosznév vagy fordítva
netstat -lp –inet internet szolgáltatások listázása
netstat -p –inet aktív kimenõ és bejövõ kapcsolatok
echo ‘üzenet’ | smbclient -M netbiosnév popup üzenet küldése windows kliensre (alapesetben tiltva van például XP SP2 esetében)
Matematika
echo ‘(321-123)/123’ | bc -l gyors számítás
echo ‘print (10E3-123)/123’ | python a python végzi el a tudományos mûveletet
echo ‘obase=16;ibase=10;123’ | bc számrendszer váltás (10->16)
echo ‘frame=20; minsize=64; \

(100*10^6)/((frame+minsize)*8)’ | bc

összetettebb számítás: FastE csomagok száma
echo ‘frame=20; plot [64:1518] \

(100*10**6)/((frame+x)*8)’ | gnuplot -persist

FastE csomagok számát a csomag méretéhez viszonyítva rajzol egy grafikont
RPM
rpm -ivh csomag(ok).rpm rpm fájl(ok) installálása
rpm -Uvh csomag(ok).rpm rendszer frissítése rpm-ekkel
rpm -e csomag csomag eltávolítása
rpm -q csomag telepített csomag verziója
rpm -q -i csomag összes információ a csomagról
rpm -q -f /elérési_út/fájl melyik csomaghoz tartozik az adott fájl
rpm -q -l package telepített fájlok helye
rpm -q -l -p package.rpm telepítendõ fájlok helye
rpm -q –requires package csomagok listája mely szükséges a csomaghoz
rpm -q –whatrequires csomag csomagok listázása melyekhez szükséges a csomag
rpm -q –changelog -p csomag.rpm | less changelog olvasása az rpmbõl
rpm -q -a –queryformat ‘%10{SIZE}\t%{NAME}\n’ | sort -k1,1n összes csomag méret szerint rendezve

Szöveg szerkesztése

(megjegyzés: stdin és stdout használjuk a példákban, ha fájlokkal akarsz

dolgozni így próbáld <régifájl>újfájl)

sed ‘s/szöveg1/szöveg2/g’ ‘szöveg1’ cseréje ‘szöveg2’-re
sed ‘/ *#/d; /^ *$/d’ megjegyzések és üres sorok eltávolítása
sed ‘:a; /\\$/N; s/\\\n//; ta’ sorok összefûzése záró ”-el
sed ‘s/[ \t]*$//’ sor végi üres karaktereket törli \
sed ‘s/\([\`\\”$\\\\]\)/\\\1/g’ “-el jelölt shell kifejezéseket idézõjelek közé teszi
sort fájl1 fájl1 fájl2 | uniq -u ‘fájl2’ben lévõ sorok amit ‘fájl1’ nem tartalmaz
echo ‘TesZt’ | tr ‘[:lower:]’ ‘[:upper:]’ konvertálás nagy betûre
tr -dc ‘[:print:]’ < /dev/urandom nem nyomtatható karakterek szûrése
Grafika
sleep 5; import -window root -quality 90 screenshot.png 5 másodperc múlva képernyõkép készítése
convert bemenetifájl.jpg -comment \

‘a megjegyzés’ kimenetifájl.jpg

Megjegyzés hozzáfûzése a képhez

Karakter konvertálás

(iconv, dos2unix, unix2dos elavultnak számít)

recode -l | less elérhetõ kódolások (aliasok egy sorban)
recode windows-1252.. módosítandó_fájl.txt windows “ansi” átkódolása helyi karakterkészletre (CRLF konverzió automatikusan történik)
recode utf-8/CRLF.. módosítandó_fájl.txt windows utf8 átkódolása helyi karakterkészletre
recode iso-8859-15..utf8 módosítandó_fájl.txt latin9 (nyugat európai) konvertálása utf8-ra
recode ../b64 < fájl.txt > file.b64 Base64 kódolás
recode ..HTML < fájl.txt > file.html szövegbõl HTML
recode -lf windows-1252 karakterek
echo -n 0xA4 | recode latin-9/x1..dump mi a karakter a latin-9 karakterkészletben
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..1252/x windows-1252 kódolás
echo -n 0x20AC | recode ucs-2/x2..utf-8/x utf-8 kódolás. töröld a /x -et a végérõl ha utf8 terminált használsz
Interaktív
mc fájlkezelõ (fájlok tartalma: bármelyik fájlon enter (például rpm)), ftp kliens, …
screen virtuális terminálok bõvítése pár funkcióval…
lynx karakteres web böngészõ
gnuplot függvény rajzoló
octave matlab-hoz hasonló környezet

Hozzászólások lezárva

Van Facebook oldalunk is, hírekkel, értesítésekkel

Megnézem